Stadig flere forskere stiller spørsmål ved terrorgruppens data og narrativ om sivile tap i Gaza, skriver Beth Bailey i Fox News. Bailey var tidligere sivil etterretningsanalytiker i det amerikanske forsvaret.

Den 24. april offentliggjorde det Hamas-styrte helsedepartementet dødstall via Telegram der det fremgikk at det manglet identifikasjonsdata for mer enn 10.000 av de 34.183 såkalte martyrene som var blitt drept siden 7. oktober, skriver Bailey.

Til tross for at mange stiller spørsmål ved Hamas’ dødstall, fortsetter Biden-administrasjonen å sitere departementets data uten å referere til hvor de stammer fra.

I oktober hevdet president Biden at han ikke hadde tillit til helsedepartementets tall, men nå har han snudd helt.

I sin tale om rikets tilstand i mars delte Biden departementets data med et globalt publikum uten å referere til opprinnelsen, og sa at mer enn 30.000 palestinere er blitt drept, og at de fleste av dem ikke tilhører Hamas.

David Adesnik, som er forskningsdirektør ved Foundation for Defense of Democracies (FDD), sa til Fox News Digital at manglende identifikasjondata for 10.152 ofre burde være et blinkende rødt lys for dem som stoler på dødstallene.

Adesnik har oppfordret Biden-administrasjonen til å be etterretningstjenesten om å evaluere kildene og dataene før de siterer dødstallene i fremtiden. En talsmann fra utenriksdepartementet sa at de ikke er i stand til å foreta en uavhengig vurdering av aksjonene i Gaza, men at uansett hvem som har rapportert dødstallene, er tusenvis av sivile drept, og de sørger over tapet av disse menneskene.

Statistiker: Gazas myndigheter forfalsker dødstall

Adesnik forklarte at helsedepartementet frem til slutten av mars grupperte ofre for «israelsk aggresjon» i to kategorier. I den ene kategorien var dødsfallene rapportert av administrasjonen for sykehusene i Gaza, som kan oppgi navn, identifikasjonsnummer, alder og kjønn på de omkomne. Denne kategorien omfatter også tusenvis av dødsfall som er registrert av familiemedlemmer som mener at likene til deres kjære fortsatt ligger begravd under ruiner eller på andre måter er utilgjengelige.

Den andre kategorien blir rapportert gjennom det departementet omtaler som «pålitelige mediekilder», men de har aldri spesifisert hva kildene er, eller hvordan de avgjør om informasjonen er troverdig. Og Gaza har selvfølgelig ikke uavhengige medier, sier Adesnik. Disse dataene er mangelfulle, men blir likevel ansett som troverdige.

Adesnik bemerket at andelen dødsfall som rapporteres gjennom uidentifiserbare mediekilder, har økt. Per 31. desember rapporterte departementet 6629 dødsfall, eller 30,2 % av det totale antallet. I løpet av de tre første månedene av 2024 sto mediekilder for ytterligere 8441 dødsfall, eller 77,7 % av alle dødsfallene. Uregelmessigheter i disse dødstallene, som for eksempel kjønnsfordelingen mellom ofrene, er så skjev at det nesten er vanskelig å tro, sier han.

Hvis man kombinerer begge kategorier av ofre, er rundt 70 % av ofrene kvinner og barn, slik Hamas har hevdet, sier Adesnik videre. Hvis man bare bruker den første kategorien, som skal være fullstendige tall, er rundt 60 % av ofrene kvinner og barn.

Adesnik refererer til økonomen Michael Spagat, som i mange år har forsket på tallene fra Gazas helsedepartement. Spagat fant nylig informasjon om 3407 dødsfall som departementet hevdet var fullstendige. Tallene var duplisert, hadde manglende eller ugyldige identifikasjonsnumre, eller  alder på den avdøde manglet. Når disse postene ble fjernet fra den første kategorien, fant Spagat at 53,3 % av ofrene var kvinner og barn.

Adesnik sa til Fox at flere aspekter ved departementets rapportering ennå ikke er verifisert, blant annet om de skiller mellom naturlig forekommende dødsfall blant palestinere og dødsfall som skjer på grunn av vold. Det er heller ikke avklart om dødsfall fra palestinske raketter som havner i Gaza (12 % per IDF) er iberegnet, eller om Hamas klassifiserer krigere under 18 år som sivile. Kjønnsfordelingen av døde personer under 18 år har et overskudd av menn.

Gabriel Epstein, forskningsassistent ved Washington Institute’s Koret Project on Arab-Israel Relations, rapporterte i januar om de mange grunnene for å behandle dødstallene fra Gazas helsedepartement med skepsis, spesielt underrapportering av dødsfall blant menn.

Epstein forklarte i sin rapport fra januar:

Selv om tusenvis av palestinske ikke-stridende, inkludert menn i militær alder, utvilsomt har blitt drept i konflikten som Hamas startet, må verden også erkjenne at gruppen har manipulert og utnyttet påstander om sivile dødsfall til sin strategiske fordel. Målet er å begrense Israels luft- og bakkeoperasjoner og vekke internasjonal forargelse. Internasjonale medier og frivillige organisasjoner har gjentatt slike påstander uten å undersøke dem nærmere, noe som i sin tur har bekreftet og forsterket Hamas’ propaganda.

Bailey skriver at helsedepartementets dødstall ikke differensierer mellom militære og sivile ofre. I februar sa en Hamas-tjenestemann til Reuters at gruppen hadde mistet rundt 6000 av sine krigere, mens IDF anslo at de hadde drept 12.000, og Benjamin Netanyahu hevder at 13.000 terrorister er drept.

Selv om man bruker helsedepartementets data, viser forholdet mellom sivile og militante dødsfall at Israel har gjort en betydelig innsats for å minimere tapene. John Spencer, leder for Urban Warfare Studies ved West Point’s Modern War Institute, har beregnet at forholdet mellom stridende og sivile dødsfall i Gaza er 1 til 1,5 eller 1,6.

I slaget i Mosul i 2016 og 2017 var tallene 1 til 2,5 da USA-ledede irakiske sikkerhetsstyrker drepte 10.000 sivile for å tilintetgjøre 4000 IS-terrorister. Da det amerikanske militæret drepte 100.000 sivile for å tilintetgjøre 17.000 japanske krigere under slaget om Manila i 1945, var forholdet 1 til 6 mellom stridende og sivile.

Spencer beskrev også de mange metodene Israel har brukt for å beskytte sivilbefolkningen i Gaza, inkludert å evakuere sivile før bakkeinvasjoner, sørge for trygge ruter og humanitære soner for evakuering, varsle sivile om kampområder med flygeblad, direkte telefonsamtaler og tekstmeldinger, innføre restriksjoner på maktbruk og bruke juridiske rådgivere om krigføringen.

Spencer forklarte at alle tilgjengelige bevis viser at Israel har fulgt krigens lover, juridiske forpliktelser og beste praksis for å begrense skade på sivile, og at de likevel har funnet en måte å redusere sivile tap til et historisk lavt nivå.

Nitti prosent av ofrene i krig er sivile, skrev FN i en pressemelding i 2022. Det er et forhold på 1:9, én stridende for hver ni sivile. Forholdet mellom antall drepte sivile og stridende i Gaza-krigen er uten sidestykke, skrev Yaakov Katz i januar.

Norske medier forteller det motsatte.  Aftenposten, Nettavisen og flere andre medier publiserte en artikkel fra NTBs Jan Morten Bjørnbakk i november:

Eksperter: Dødstallene i Gaza overgår all moderne krigføring

De sivile tapene på Gaza-stripen er historisk høye. Vi må tilbake til andre verdenskrig eller Vietnamkrigen for å finne så mange bomber sluppet på et så lite område.

Generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty International Norge sa til NTB:

– Amnesty har ved flere anledninger pekt på at Israel ikke tar nødvendige forholdsregler for å beskytte sivile i sin krigføring i Gaza.

– Dette har ført til at et overveldende antall sivile, ikke minst barn, er blitt drept i løpet av konflikten. Etter Amnestys mening har det blitt begått krigsforbrytelser, som må etterforskes.

Kjøp «Europas underlige død» her.

Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson som papirbok eller som e-bok!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.