Kort

Flere muslimer på Grønland i Oslo sår tvil om myndighetenes terroralarm og mener at PSTs opplysninger kan bidra til større frykt og mer hat mot muslimer. NRK