Kort

Ekstremistene som okkuperer store deler av Nord-Irak truer kristne i Mosul. CNN

Les også

Les også