Document.no har ved flere anledninger trukket frem den svenske kunstneren Dan Parks som ble dømt til tre måneders fengsel for hets mot folkgrupp.

Nettstedet radikalportal.no har ved hjelp av expo.se funnet frem til facebook-innlegg av Dan Parks som viser en form for plakatkunst de fleste vil finne smakløse. Det er bilder av Adolf Hitler med tornekrone og teksten «han døde for våre synder». Ett eller annet sted går en grense og Parks synes ikke å ha kjennskap til den.

Parks har holdt på med slike stunts lenge. I 2009 hang han opp bokser med påskriften Zyklon B og perleskilt av hakekors på trafikkskilt like i nærheten av den jødiske forsamlingen i Malmø.

Det er vanskelig å se noen begrunnelse for en slik provokasjon.

Brutal humor, kalte Parks det til Sydsvenskan. Humor?

Radikal.portal.no skal ha det til at Parks er nazist. Han virker snarere forstyrret.

Det er ingen unnskyldning for Parks, men samtidig som han hengte opp sine bokser, gikk meningsfellene til vepsen.org, radikalportal.no og expo.se amok i Oslo og jaget «jøder» opp og ned Karl Johan.

Den voldsomme fordømmelsen av kunstneren har derfor noe vammelt over seg.

Virkeligheten er mer kompleks.

Lars Vilks er godt inne i kunstteori. Også han er usikker på om Dan Parks er kunstner. Men han liker å imøte de kunstkritikerne som er mest ivrige på å vise at han ikke er det, ut fra definisjoner som for lengst er tilbakevist.

Vilks siterer Marinettis futuristiske kunstmanifest.

”Konst kan i själva verket inte vara annat än våld, grymhet och orättvisa.” Och man kan lägga till ”Konsten är oegennytta, heroism, förakt för lättvindiga framgångar”.

Den første delen er problematisk. Men også den gjeldende moderne kunsten følger et slikt progam om «nedbrytning». Men de venstreradikale bryr seg ikke om å problematisere likheten mellom Parks og andre punkkunstnere som står dem nærmere politisk, og dermed svekker de sin egen troverdighet.

Kunst er «subversiv», men hvis det er eneste kriterium ender den lett i nihilisme. Mye av dagens kunst er nihilistisk.

Er Parks også en politisk kunstner eller bare en provokatør? Også Vilks stiller det spørsålet.

Men enten han er det ene eller andre kan likevel den svenske tingrettens dom være problematisk. Thomas Nydal har lest dommen og finner det bemerkelsesverdig at en domstol gir seg til å vurdere om en ytring er et bidrag til samtalen mellom mennesker.

Galskapen finnes ikke bare hos Parks.

 

http://www.sydsvenskan.se/malmo/provokation-bakom-hakkors-vid-judiska-forsamlingen/

 

Ur Malmö Tingsrätts dom mot Dan Park citerar jag hela det aktuella stycket.

 

Ärende B 1130-14

 

Vid den vidare bedömningen ska en avvägning göras mellan om Dan Parks rätt att sprida sin gatukonst kan anses nödvändig i ett demokratiskt samhälle och om en begränsning av hans yttranderätt på den punkten är proportionerlig i förhållande till intresset att skydda romer från den kränkning som innehållet i meddelandet innebär (se härtill NJA 2005 s 805 och NJA 2006 s 467). Enligt Europadomstolens praxis har den som utnyttjar sina rättigheter och friheter också ansvar och skyldigheter.

Vid utövande av yttrandefriheten finns en plikt att så långt som möjligt undvika uttalanden som är omotiverat kränkande för andra och därför utgör ett angrepp på deras rättigheter och som inte bidrar till en debatt som kan medföra framsteg i umgänget mellan människor.

Fra Sverige Radio  fortelles det om en butikksjef som er siktet for hets mot folkgrupp: han har to dager på rad kastet vann på en roma-tigger utenfor hans butikk. Det skal bare dreie seg om en skvett, og butikksjefen sier det var et uhell da han vasket vinduet. Etter at saken ble kjent har mannen mottatt trusler og han er derfor tatt ut av jobben.

 

Skal man gi seg til å vurdere Dan Parks bør man ta med at hele Sverige kan minne om en utgave av Gjøkeredet.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂