Kort

I intervjuer med 70 inspektører svarer én av tre at de har opplevd trusler mens de har vært ute på tilsyn. VG

Les også

Les også