Kort

Å regulere straffbare handlinger ulikt fra kommune til kommune savner en fornuftig begrunnelse, ut over at regjeringen ikke ønsker å ta beslutninger selv. ap.no