Kort

Soft power er muligens også power, men den avskrekker ikke, og den må brukes skal den forbli power. Wilhelm Agrell i Svenska Dagbladet