Tavle

En liten historie fra hverdagsnorge: skatteetaten skattlegger håndverkere som bruker tjenestebilene hjem etter jobb. Det gjør at de blir stående på jobben, hvor de er gjenstand for innbrudd.

Håndverkerbiler tiltrekker seg tyver som fluepapir. De er fulle av dyrebart verktøy.

En rørleggerbedrift har hatt besøk av tyver som har brutt opp alle seks bilene, ødelagt ruter og fjernet verktøy for 150.000 kroner. De må bruke kostbar tid på å rydde opp og får ikke jobbet.

En næringsvennlig etat ville gripe fatt i en slik sak øyeblikkelig og forandret reglene. Men det er liksom ikke så viktig. Håndverkere må stille i den store køen av uavklarte problemer og den er etterhvert lang.

Har heller ikke pressen forstått at vi lever av at det skapes overskudd og produksjon?