Statsminister Erna Solberg (H). Bak går statssekretær Rune Alstadsæter (H). Foto: Vidar Ruud / NTB

Regjeringen drives fra skanse til skanse med sine mangelfulle mottiltak mot korona-pandemien. 

Covid-19 har sveiset opposisjonen sammen på uvanlig vis. Slappe tiltak for å bøte på epidemiens skadevirkninger er blitt strammet opp av opposisjonen. Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Senterpartiet utgjør et flertall i Stortinget.  

I fjor plusset flertallet i flere omganger på regjeringens støttetiltak til korona-rammet næringsliv. I forrige uke betegnet statsminister Erna Solberg det som uaktuelt å forlenge permitteringsperioden ut over lovens 52 uker. Denne uken forkynner regjeringen at perioden blir forlenget. I forrige uke omtalte regjeringen forslaget om obligatorisk grensetest for å råde bot med importert koronasmitte som uegnet. Denne uken er tvungen test derimot blitt et egnet tiltak.

Det opposisjonspartiene derimot ikke kritiserer, er at makthaverne har stelt det til slik at deler av næringslivet, som verkstedindustrien, fiskerinæringen og bygg- og anleggsbransjen, er avhengig av importert arbeidskraft for å få virksomheten til å gå rundt. I sesongen er også bær- og grønnsakproduserende landbruk prisgitt fremmed arbeidskraft. Dette avslører en alvorlig svikt i dagens samfunn.

Skipsbyggingsindustrien og offshoreverkstedene langs kysten mangler platearbeidere, mekanikere, rørleggere og elektrikere. Dette er håndverksfag hvor fylkeskommunene har ansvaret, noe som ofte neglisjeres. Klasser på videregående i håndverksfag legges ned til fordel for studieforberedende programfag. Teorifag er billigere å drifte enn industri- og håndverksfag, fordi en slipper utgifter til verktøy og maskiner. Slik vedlikeholdes mangelen på håndverkere. Import blir nødvendig.

Tidligere var det slik at arbeidsledige mistet trygden hvis de avslo å dra et annet sted hvor det er ubesatte arbeidsplasser. Slik er det ikke lenger. Regjeringen har nemlig suspendert folketrygdlovens § 4-5, som tilplikter arbeidsledige «å ta ethvert arbeid som er lønnet etter tariff eller sedvane», noe som gjelder «hvor som helst i Norge».

Regjeringen grunngir mangelen på innenlands mobilitet med smittevernhensyn – men dette gjelder åpenbart ikke import av smittebefengte østeuropeere, hvor smittetest har vært en frivillig sak og basert på ikke-eksisterende lojalitet til norske bestemmelser.

Byrådsleder Raymond Johansen opplyste i NRK tirsdag at det i hovedstaden nå er 35.000 arbeidsløse. 10.000–15.000 av dem er enslige og kan ikke påberope seg omsorg for familie for å unnslå seg arbeidsplikt. Mange av dem kunne meget vel ha blitt pålagt å dra til Lofoten og Vesterålen for å delta i mottak av skrei, men regjeringen har bestemt at dét skal de slippe. Det er åpenbart i nasjonens interesse at de heller driver dank i Oslo enn å hjelpe til med verdiskapende arbeid i to–tre måneder nordpå.

Det kreves ikke utdanning og fagbrev for å sløye og hodekappe torsk, flekke den for salting, betjene filetmaskiner eller legge ferskfisk med is i isoporkasser. Opplæring gis på bedriften. Nordmenn er ikke mer tungnemme enn østeuropeere, som utfører jobben til bedriftenes tilfredshet. Det er heller ikke mer krevende å plukke jordbær enn at ledig ungdom kan sendes ut på åkrene fremfor passivt å motta dagpenger fra NAV.

Næringslivet skriker etter medarbeidere – både faglærte og ufaglærte. Offentlig sektor svarer med mer utdanning i dans og drama, folkeminnevitenskap og filosofi. 

Vi vil hevde at Norge trenger både mester og master. Makthaverne mener at det holder med det siste – og dessuten virker det som om arbeid skal være en frivillig sak.

 

 

 

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂