To somaliere som anket dommen for gruppevoldtekt av en kvinne i Arendal ifjor ble frifunnet i lagmannsretten.

I Aust-Agder tingrett ble 26-åringen dømt til ubetinget fengsel i fem år og ni måneder. 23-åringen fikk fengsel i fire år og ni måneder. Begge anket til lagmannsretten, skriver Fædrelandsvennen.

De må allikevel betale oppreisningserstatning på totalt 350.000 til kvinnen. Jeg er ingen juridisk ekspert, men betyr ikke «frifunnet» at man ikke er skyldig? At man ikke har begått lovbruddet? Hvis de ikke har gjort noe galt, hvorfor skal de betale erstatning?

Denne saken ser ikke god ut. Er det dette man mener med bevisets stilling? Alle vet at de gjorde det, men det er ikke sterke nok bevis for en fellende dom så de legger inn en erstatningssum.

Slik fungerer Lagmannsretten:

Ved ankebehandling i straffesaker hvor strafferammen er fengsel i seks år eller mer, settes retten med tre juridiske fagdommere og en lagrette – en jury – bestående av ti leke medlemmer (meddommere), fem av hvert kjønn. Lagretten avgjør skyldspørsmålet i en kjennelse, og det kreves at syv eller flere stemmer for at tiltalte skal kunne domfelles. Er det seks stemmer for domfellelse og fire for frifinnelse, blir resultatet frifinnelse. Stemmetallet blir ikke oppgitt og lagretten begrunner ikke sin avgjørelse – den svarer bare ja eller nei på spørsmål som blir stilt.

Dagbladet  og Wikipedia.