Nytt

Marius Andersen og Joakim Volden, to barneskolelærere i Sandefjord som ble truet med oppsigelse av kommunen fordi de nektet å ta i bruk et skjematisk evalueringssystem de ble pålagt for sine elever, får etter et kommunalt vedtak likevel fortsette i sine jobber.

Kommunens begunnelse smaker av svada:

– Vi har fattet et vedtak med to punkter. Det ene punktet fastslår at administrasjonsutvalget ikke kan godta at ansatte ikke aksepterer lovlige folkevalgte vedtak. Det andre punktet slår fast at de aktuelle lærerne ikke blir oppsagt, såfremt de aksepterer det første punktet – og innretter seg etter lovene, opplyser varaordfører og leder for administrasjonsutvalget Vidar Andersen til VG.

Ifølge lederen betyr dette at lærerne Andersen og Volden heller ikke får noen skiftlige advarsler.

– Vi har tillit til at de nå overholder plikten sin, sier han.

De to har neppe til hensikt å bruke skjemaene heretter, og det er nok kommunen på det rene med. Sannsynligvis er forklaringen på den manglende oppsigelsen å finne et helt annet sted:

Nå har Andersen og Volden vært sykmeldt i over en måned fordi de opplever at kommunen truer med oppsigelse. Samtidig har over 40 lærerkolleger i Sandefjord også nektet å fylle ut avkrysnings-skjemaet.

En trussel mot førti lærere ville være en tom sådan, og det å erstatte så mange ville ganske sikkert ha blitt en uoverkommelig oppgave.

Tildragelsen burde tjene som inspirasjon for alle norske lærere. For det denne saken viser, er at de kan få det som de vil når de går sammen om å avvise tull og tøys som pådyttes ovenfra.

Måtte de gjenta fremgangsmåten så mange ganger som nødvendig for å ta sin egen profesjon tilbake fra skrivebordsfolket.

 

VG: Sandefjord-lærere beholder jobben etter skjema-nekt