Aftenposten/Oslo by omtaler situasjonen omkring alle elever i Oslo som ikke behersker norsk. Totalt er det 25 prosent av elevene som trenger særskilt norskopplæring.  I Oslo er det tilsammen 25 skoler hvor 50 prosent eller flere av elevene trenger særskilt norskopplæring.  Noe viktig går åpenbart tapt i det multikulturelle miljøet.

På disse skolene må mer enn halvparten av elevene ha særskilt norskopplæring.

Mortensrud (84,5 prosent)

Vahl (79,9 prosent)

Gran (78,3 prosent)

Stig (75,7 prosent)

Tøyen (66,1 prosent)

Tiurleiken (62,9 prosent)

Lindeberg (62,6 prosent)

Svarttjern (61,6 prosent)

Tveita (59,5 prosent)

Tokerud (59,3 prosent)

Lutvann (57,8 prosent)

Møllergata (56,7 prosent)

Lusetjern (56,3 prosent)

Linderud (55,9 prosent)

Seterbråten (55,8 prosent)

Furuset (53,7 prosent)

Holmlia (53,6 prosent)

Lakkegata (53,5 prosent)

Stovner (53,3 prosent)

Grorud (52,3 prosent)

Rommen (52,2 prosent)

Sinsen (52 prosent)

Bjørndal (50,6 prosent)

Gamlebyen (50,3 prosent)

Toppåsen (50 prosent)

http://www.osloby.no/nyheter/Kurser-3000-barnehageansatte-i-a-lare-barn-norsk-7445270.html#.UuTxd3khZz8