Nytt

Hva er en passende straff for å stikke en diger kniv ti centimeter inn i magen på noen, foruten å sparke vedkommende så hardt i munnen at det sammen med de andre skadene resulterer i ett års fravær fra jobben?

Ifølge Borgarting lagmannsrett fengsel i ett år og ni måneder, samt 75.000 kroner i erstatning – for det som domstolen ikke ville kalle et mordforsøk fra ugjerningsmannens side.

I Oslo tingrett ble han dømt til fem års fengsel, mens lagmannsretten reduserte straffen til fengsel i ett år og ni måneder siden han nå ble dømt etter en langt mildere paragraf som går på legemsbeskadigelse.

Den dømte hadde forsøkt å stikke av fra en drosjeregning.

Mens et vitne sto med politiet på tråden, så hun tiltalte bruke kniven på sjåføren som lå under ham på bakken.

Straffeutmålingen er i klasse med et skattesvik. Man kan lure på hva i all verden det er lagmannsretten holder på med.

 

Frikjent for drapsforsøk