Tavle

Vetle Lid Larssen er aktuell med boka 1001 natt, den ukjente historien om to norske slaver i Alger. I boka møter vi trønderen Niels Moss og bergenseren Christian Børs. Begge blir i 1769 tatt til fange da skipene de er mannskap på blir kapret av pirater fra Alger.

Det store bildet er en konflikt mellom Europa og det muslimske Nord-Afrika, en konflikt som ble holdt i live gjennom flere hundre år av muslimenes piratvirksomhet, en virksomhet som førte ca 1,5 millioner europeere i slaveri i perioden fra 1500-tallet til 1830. Og det var ikke bare kristne land i Middelhavet som var utsatt for angrepene, selv Island ble rammet.

Men det er to nordmenn som er hovedpersonene i boka, og Vetle Lid Larssen lar oss følge historien til dem begge. Niels Moss klarte å skrive dagbok i løpet av oppholdet i Alger, og hans iakttagelser er uvurderlige for å forstå den fornedrelsen nordmennene ble utsatt for. Etter at Niels Moss og Christian Børs ankommer Alger og slavemarkedet der, tar livene deres ulik retning. Niels Moss havner i de knallharde slavefengslene, der arbeidet var et blodslit fra morgen til kveld, uansett vær og vind. Dødeligheten var høy og avstraffelsene umenneskelige. Christian Børs derimot, ble den muslimske herskerens kaffeskjenker, en tilsynelatende trygg posisjon, men allikevel farlig.

Vetle Lid Larssen lar oss ikke bare følge skjebnen til de to nordmennene. Han gir i tillegg leseren innblikk i et muslimsk slavesamfunn som omfatter mer enn europeiske sjøfolk. Dette er en kultur der likhet for loven er like fremmed som toleranse og respekt for annerledes troende, både jøder og kristne lider i dette uforutsigbare a-moralske samfunnet. Men allikevel ydmyker Europa seg i møte med de muslimske piratene fra Nord-Afrika. Det er aldri snakk om å kjempe for retten til fri ferdsel til havs og fra angrep mot deres eget fastland. Selv da Danmark bestemmer seg for å gjøre noe for å redde de dansk-norske slavene, er hensikten å bruke dialog som virkemiddel. Og aldri er Vetle Lid Larsen bedre enn når han omtaler datidens dialogmestere, for uten å være eksplisitt, klarer han å gi et tydelig bidrag til debatten om hvordan vi bør opptre i vår egen tid.

Parallelt med historien til slavene i Alger og Danmarks forsøk på å redde dem ut av det marerittet de var havnet i, får vi følge Vetle Lid Larssen i sitt arbeid med å finne tilstrekkelig med kilder for å fullføre boka. Dette gjør at fortellingen går over flere plan og spenningen økes ytterligere, du drives frem med en slik fart at du er ferdig med boka får du knapt er begynt. Det er en leseopplevelse av de sjeldne, det er en av de bøkene enhver samfunnsengasjert person bør være forpliktet til å lese. Den er, tragisk nok, uhyggelig aktuell i vår egen tid.