Den italienske protestbevegelsen Forconi, som har skaffet seg endel oppmerksomhet de siste dagene som selvutnevnt talerør for folk som sliter økonomisk, ser ut til å lide av litt for mange handicap til å kunne bli noen politisk aktør av betydning:

  • alminnelige folk er blitt truet av aktivister mens de har gjort jobben sin (butikkinnehavere, servitører, frisører),
  • en representant for bevegelsen klaget sin nød over jødiske bankfolk som styrer verden,
  • en annen ble sett kjørende i Jaguar, enda det angivelig var de «tomme magers» protest,
  • man har ikke klart å unngå infiltrasjon av uønskede elementer,
  • ei heller opptre ryddig ved det man ikke helt forstår hvorvidt er egne eller andres overtramp,
  • det er tegn til intern splittelse,
  • og meningsmålinger viser at de færreste forstår hva bevegelsen egentlig vil.

Det tause flertall ser, og tenker sitt. Og ingen steder har demonstrantene vært flere enn to tusen.