Sosial bakgrunn og foreldres utdanningsnivå viktigst for språkutvikling hos barn, uaktet antall språk.
Aftenposten

Les også