illustrasjon-5HQm6XtIUU

Det er kanskje en fillesak, men når landets «newspaper of record» først skal bruke grafiske illustrasjoner til å spre forståelse av hvor mange asylsøkere Norge tok imot pr. en million innbyggere i 2012, så kunne de i det minste anstrenge seg litt for ikke å skape et feilaktig inntrykk.

Når 1230 sammenlignes med 380 eller 340, så er det ikke bra å anvende sirkler hvor forholdet mellom diameterne er det samme som mellom de nevnte tallene. For det blir uunngåelig oppfattet som om antallet mottatte asylsøkere pr. capita er proporsjonalt med sirkelens areal, ikke sirkelens diameter.

Norge tar imot litt over tre ganger så mange som Danmark, og dermed blir arealet av Norges sirkel omlag ti ganger større enn Danmarks.

Det er noe litt hjelpeløst over det hele. Er det ingen igjen med sans for proporsjoner på huset?