Kina forsøker å prege amerikanernes oppfatning av landet ved selektiv utdeling av visa til mediefolk og akademikere.
Washington Post

Les også