Skriver Juss-Buss i  Aftenposten og peker på at ifølge FN har ALLE  rett til en tilfredsstillende levestandard, også personer uten lovlig opphold.

Les også