Fastlege i Snertingdalen i Gjøvik, Christina Grandalen, har utløst vrede ved å si at abort er drap og at hun vil påberope seg reservasjonsretten.

Abortloven står sterkt i Norge, så sterkt at det oppfattes som uhørt hvis man er mot. Kommunelge Olav Brunborg har innkalt Grandalen til samtale. Det snakkes om konsekvenser for hennes praksis. Det vitner om lav innsikt i grensene for legers faglige integritet.

Etter at Grandalen i et intervju med TV2 denne uka sa at abort er feil også for voldtatte kvinner, har Gjøvik kommune fått nok. Og i dag kalte de inn juridisk hjelp for å vurdere Grandalens framtid som fastlege.

– Det hun har sagt er fullstending uakseptabelt, sier seksjonsleder for helse og omsorg i Gjøvik kommune, Aud Inger Istgaard.

Argumentene mot abort burde ikke komme overraskende. Gjøvik kommune reagerer som om de er uhørte og uforenlig med det å være fastlege. Men det har kommet nok opplysninger om abortpraksisens skyggesider til at tilhengerne burde innrømme at saken har flere sider.

Tidligere i år fortalte jordmødre og sykepleiere om store samvittighetskvaler over å være med på å legge aborterte fostre ut for å dø for seg selv. De fortalte om fostre som levde en god stund etter at de var tatt ut.

Det burde derfor ikke komme som noe sjokk at leger som har avlagt den hippokratiske eden, ikke ønsker å delta i abort, om det så bare er ved henvisning.

Christina Grandalen har en tysk aksent. I katolske land står reservasjonsretten sterkere. I Norge blir aborttilhengere støtt, særlig hvis man våger å kalle abort for drap. Det er ekko av striden rundt Ludvig Nessa og Børre Knudsen. Men dagens debatt er annerledes.

Tilhengerne burde være mer påpasselig med språket og yte motstanderne større rettferdighet. Grandalen sammenligner ikke abort med drap, hun sier abort er en form for drap. Hun sier ikke at hun er mot abort selv ved voldtekt. Hun sa at man i våre dager må kunne ta angrepille i stedet for abort. En vesensforskjell.

Et tilbakevendende tema i norsk debatt er de sårede følelsene. Hvordan skal man kunne debattere hvis ingen skal bli såret? Eller er noens følelser viktigere enn andres?

KrF som ellers er for reservasjonsrett, mener at Grandalen sårer.

 

– I en situasjon der du vurderer om du skal ta abort eller ikke, vil jeg tro de aller fleste kvinner er i en sårbar situasjon. Og da bli stempla som en morder og at en utfører et drap synes jeg er sterkt, og unødvendig sterk språkbruk, sier leder i Oppland KrF, Morten Halling.

Svaret på mange problemer synes å være løsninger som innskrenker ytringsfriheten, for i realiteten er det det man sier: man tåler ikke å høre en annen oppfatning av abort.  Hvis en rettighet – i dette tilfelle abort – skal beskyttes av illiberale begrensninger, stiller man opp håpløse motsetninger: en lege må gå på akkord med sin samvittighet og innskrenke sin ytringsfrihet.

 

http://www.nrk.no/ho/vurderer-framtida-til-grandalen-1.11346303