Noen vil huske at vi i sin tid oversatte og publiserte Christopher Caldwells «Betraktninger over revolusjonen i Europa. Innvandring, islam og Vesten» her på document.no.

Det har tatt tid å få den ut på papir, men i dag ble boken sendt trykkeriet og kan ventes tilbake i slutten av november. Tidsnok til julesalget.

Det er både kontraktsmessige og politiske grunner til at vi har anstrengt oss for å ferdigstille boken. Den er viktig. En av de viktigste om temaet, og det norske markedet er nok mer modent for budskapet nå enn da originalen utkom i 2009.

Tidsskrift og bok vitner om at document.no har ambisjoner. Men det er ikke gratis å oppfylle disse. Vi håper riktig mange lesere etterlyser tidsskriftet i sin lokale bokhandel og ikke minst tegner seg som fast bidragsyter.

Venstresiden har skaffet seg dominans gjennom aktivisme, gjennom å organisere seg, også økonomisk. Nå har den sugerør ned i statens dype lommer. Men det var ikke slik det begynte. Det begynte som selvdreven offervilje. Det burde ikke høyresiden glemme.

Den nye kulturministeren har større uavhengighet av staten som ett av sine mål for kulturlivet. Regjeringen kan tilrettelegge, men hvis det skal nås, må folk selv delta.

Document.no hadde i forrige måned 47.000 unike lesere, men sammenlignet med dette antallet er det få som bidrar med månedlig støtte. Mange av dem som gjør det, er sjenerøse, slik at beløpet som kommer inn, er verdt å snakke om. Men det holder ikke til å fullføre de oppgavene vi har satt oss, særlig når de blir flere. Redaksjonen har holdt på i ti år, uten lønn, kun med frynsegoder som telefon, månedskort og lesestoff. Bare inneværende år har vi kunnet bevilge oss en beskjeden lønn. Men med flere oppgaver er også den utsatt.

Leserne sitter i den andre enden og er ikke klar over disse problemene. Derfor må red. forklare dem. Hvis document.no skal fortsette å vokse, må givergleden bli noe større. Et beløp på 50 kroner er noe de aller fleste kan bidra med. Om bare 1000 lesere bidro, ville det monne, og det er likevel plass til mange gratispassasjerer. Men i dag er det for mange.

Folk må tenke over om document.no betyr noe for dem. Hvis svaret er ja, bør de gjøre noe med det.

Les også

-
-
-
-
-
-
-