1,3 mill. utlendinger har D-nummer med tilhørende rettigheter i Norge. Kun én av ti har sikker ID.
Aftenposten

Les også