Nytt

EU-kommisjonen er ikke særlig fornøyd med at fire medlemsstater, med Storbritannia i spissen, ønsker å få en slutt på den såkalte «velferdsturismen», hvor utenlandske EU-borgere på stor skala drar fordel av de nasjonale velferdsordningene hos de mest velstående landene i unionen.

Kommisjonen har i den forbindelse fått utarbeidet en rapport som tar for seg fenomenets omfang. Det vil si, rapporten gjør to ting: den redegjør for tallene, og den fortolker funnene.

For Storbritannias vedkommende er hovedfunnet at mer enn 600.000 inaktive EU-innvandrere kostet Storbritannia halvannen milliard pund sterling i 2012. I 2006 var det noe over 400.000 personer.

Men rapporten bagatelliserer omfanget, og sier at virkningene på velferdssystemet og helsevesenet i landet er «very low» (hvilket ikke er falt i god jord i øyriket).

En interessant opplysning er at rapportens forfattere sannsynligvis leverte som bestilt, og lenge har levd godt på å skrive det EU liker å høre:

Inquiries by The Telegraph found that the independent consultancies who wrote the report were awarded EU contracts worth more than £70 million over six years.

Det spørs vel om den politiserte utredningen kan gjøre så mye for å stanse tidevannet. Det er ingen stemning i unionen for å ta ansvar for andre medlemslands borgere:

Evidence of mounting public concern in the EU’s biggest economies over migration emerged in a poll yesterday which showed that the introduction of restrictions on EU migrants’ rights is backed by 83 per cent of Britons, 73 per cent of Germans and 72 per cent of French respondents, in a survey of 5,206 adults.

Det hjelper kanskje heller ikke på opinionen rundt omkring at det lukter korrupsjon uansett hvor man snur seg i denne saken:

It also emerged that one of the main supporters of the report — a senior economist who expressed backing for it in a debate on the BBC and on The Guardian’s website — was in receipt of more than £600,000 of EU funding for the year ending March 2012 for his think tank.

 

Britain’s anger at EC opposition to restriction on migrant benefits
True scale of European immigration