Nytt

Ifølge denne rapporten fra Verdens Helseorganisasjon (WHO) lider hver tredje somalier av psykiske sykdommer. Det utgjør i overkant av tre millioner mennesker.

Fra rapporten ser vi at de psykiske lidelsene for menn deles inn i følgende hovedkategorier (forenkede merkelapper – jeg kjenner ikke de korrekte begrepene) : 34% er psykotiske, 20% schizofrene, 9% maniske, 11% khat-relaterte psykoser, 4% post-traumatisk stress og 3% paranoia. I tillegg kommer epilepsi og andre diagnoser.

Mange somaliere mener at adferdsproblemer skyldes onde ånder og søker hjelp hos religiøse ledere og healere. En av de mest ekstreme behandlingsformene er å låse pasienten inne i et rom med en hyene.  

Den psykiatriske sykepleieren Abdirahman Ali Awale, kjent som Dr Habeeb forklarer:

“In Somalia, there’s this belief that hyenas can see everything including the thing that causes mental illnesses,” says Habeeb.

“Two hyenas were brought from the bushes and brought to Mogadishu. Patients were locked in a room with the hyena with the belief that when the thing that caused the mental problem sees the hyena it would leave the body of the patient and the patient would be fine after that.”

Denne behandlingen må man til og med betale for! Rundt $560, sier Habeeb at det koster. Hyene-behandlingen er akkurat så farlig som den høres ut og pasienter utsatt for dette er ofte traumatiserte, skadet eller drept av hyenen, ifølge WHO.  

 hyene

Ville du ønsket å bli «kurert» alene i et rom med denne karen?

WHO rapporterer at de fleste sinnslidende i Somalia er fastlenket eller innelåst. Familiene lenker de psykisk syke i desperasjon for å hindre dem i å skade seg selv og andre. Men Habeeb legger til i samtale med BBC at mer enn 170.000 mennesker også har blitt lenket fast og etterlatt for å dø.  

Reuters Thompson Foundation