Nytt

Et antall muslimske leger og medisinerstudenter i Storbritannia er så religiøse at de nekter å lære om alkohol – og sexrelaterte sykdommer. Noen nekter også å behandle pasienter av motsatt kjønn (dvs. kvinner). At leger/studenter inntar slike posisjoner sier noe om at utviklingen i Storbritannia er inne på feil spor.

Det er lett å tenke på «legekomplottet» i sommer, mot et diskotek i London (mislykket) og terminalen i Glasgow (gjennomført). Nesten alle de involverte var helsepersonell, mange av dem leger.

Britiske helsemyndigheter har fått meldinger om studenter som nekter å lære om sex og alkohol-relaterte lidelser. Noen velger endog å stryke til eksamen fremfor å gjøre noe som strider mot deres religion.

Man undres: hvordan oppstår slike holdninger i et moderne samfunn?

Some Muslim medical students are refusing to attend lectures or answer exam questions on alcohol-related or sexually transmitted diseases because they claim it offends their religious beliefs.

Some trainee doctors say learning to treat the diseases conflicts with their faith, which states that Muslims should not drink alcohol and rejects sexual promiscuity.

A small number of Muslim medical students have even refused to treat patients of the opposite sex. One male student was prepared to fail his final exams rather than carry out a basic examination of a female patient.

The religious objections by students have been confirmed by the British Medical Association (BMA) and General Medical Council (GMC), which both stressed that they did not approve of such actions.

Myndighetene har fått forespørsel om det ikke går an å slippe å befatte seg med områder som strider mot religionen. Man vil altså kutte ut sykdommer som skyldes praksiser man ikke liker eller godtar av religiøse grunner.

The GMC said it had received requests for guidance over whether students could «omit parts of the medical curriculum and yet still be allowed to graduate». Professor Peter Rubin, chairman of the GMC’s education committee, said: «Examples have included a refusal to see patients who are affected by diseases caused by alcohol or sexual activity, or a refusal to examine patients of a particular gender.»

He added that «prejudicing treatment on the grounds of patients’ gender or their responsibility for their condition would run counter to the most basic principles of ethical medical practice».

Shazia Ovaisi, a GP in north London, said one of her male Muslim contemporaries at medical school failed to complete his training because he refused to examine a woman patient as part of his final exams.

«He was academically gifted, one of the best students, but gradually he got in with certain Islamic groups and started to become more radical,» said Ovaisi.

«You could see there was a change in his personality as time went by. During the final exams he was supposed to treat a female patient in hospital. He refused to do it, even though it would have been a very basic examination, nothing intrusive.

«But he refused and as a result he failed his exams. I was quite shocked and disappointed about it because I don’t see there being anything in our religion that prohibits us from examining male and female patients.»

Det spørs om ikke Storbritannia er blitt et laboratorium for islamistene og deres ideer. Det kan virke som om det britiske samfunn har gitt muslimer frihet til å danne sine egne samfunn i en grad som nå får ekstreme utslag.

Supermarkedkjeden Sainsbury har gått foran ved å tillate fritak for muslimske kassadamer som skal slippe å selge alkohol. Apotekansatte skal slippe å selge angrepiller. Hvor skal det ende hvis man først sier ja til slike unntak?

This weekend, however, it emerged that Sainsbury’s is also allowing its Muslim pharmacists to refuse to sell the morning-after pill to customers. At a Sainsbury’s store in Nottingham, a pharmacist named Ahmed declined to provide the pill to a female reporter posing as a customer. A colleague explained to her that Ahmed did not sell the pill for «ethical reasons». Boots also permits pharmacists to refuse to sell the pill on ethical grounds.

Tenker man på den hippokratiske ed må man si at islamistiske leger er nyskapende: de vil ikke en gang lære om sykdommer som skyldes «syndig» oppførsel:

The BMA said it had received reports of Muslim students who did not want to learn anything about alcohol or the effects of overconsumption. «They are so opposed to the consumption of it they don’t want to learn anything about it,» said a spokesman.

Muslim medical students get picky