Kort

Bobestyrer sier oppdragsgivere må se opp for useriøse aktører. Hva om oppdragsgiver selv er useriøs?
Dagbladet (forza Gunnar Thorenfeldt)