Nytt

I et brev NRK har fått tilgang til advarer Arbeidstilsynet departementsutvalget 
mot økonomisk kriminalitet om at de kriminelle nettverkene i arbeidslivet – bestående både av utlendinger og nordmenn – blir stadig mer velorganiserte, systematiske og utspekulerte.

Direktør i Arbeidstilsynet, Ingrid Finboe Svendsen, sier til NRK at de fleste som etablerer virksomhet i Norge har «gode og ærlige hensikter».

– Men vi ser at useriøse aktører brer om seg i flere bransjer. Tradisjonelt har det vært bygg – og anlegg, transport, uteliv og renhold, men nå ser vi at det også gjelder bilpleie, frisører, bakeri og næringsmiddelindustrien, sier Svendsen.

Tilsynets inspektører avdekker litt av hvert:

Dette gjelder blant annet skatteunndragelse, trygdesvindel, identitetskjøp, ulovlig innvandring, samt tollsvindel knyttet til import av byggevarer fra utlandet.

Noen utnytter at det er usedvanlig enkelt å opprette foretak i Norge:

[F]lere aktører oppretter et større antall virksomheter som de sjonglerer med. De peker også på en «markant utvikling» i retning av at de samme personene oppretter virksomheter, som legges ned ved endt oppdrag.

Deretter danner bakmennene nye bedrifter, som er klare for neste oppdrag – gjerne etter at den forrige er erklært konkurs.

Tilsynene hjelper, i den forstand at sannsynligheten for å bli oppdaget er større enn null, men om det virker nevneverdig avskrekkende er vel tvilsomt.

 

Arbeidstilsynet: Useriøse aktører brer om seg