Medietilsynet har satt foten ned for nok et av NRKs knoppskudd. Denne gangen dreier det seg om en stor trafikkportal som både skulle fungere som reiseplanlegger og kilde for trafikkinformasjon.

Medietilsynet hevder i sin innstilling at denne informasjonstjenesten ikke er forenlig med NRKs ”gjeldende allmennkringkastingsoppdrag.” Dermed fikk ikke statskringkastingen vokse videre i sin flora av multimedia-tilbud, som etter hvert blir til betalingstjenester ut over NRK-lisensen som finansierer 95% av virksomheten.

Nå er det hele 239.734 som støtter forumet ”Nei til NRK-lisens!” på Facebook. Dette gjør politikere både mer mo i knærne og mer dynamiske, i det minste utad – og ikke minst i et valgår.

Dette er utdrag fra svaret NRK fikk på sin søknad om en egen trafikkportal, som ble lagt ut på Medietilsynets nettside onsdag:

Medietilsynet mener at trafikkportalen ikke klart kan begrunnes i NRKs vedtekter. I vurderingen har tilsynet sett på krav til NRKs virksomhet på nye plattformer, øvrige spesifikke innholdskrav og overordnede krav til NRKs virksomhet.

??– Ut fra vedtektenes ordlyd kan det være problematisk å trekke klare grenser for hvilke tjenester som kan inngå i allmennkringkastingsoppdraget. Medietilsynet mener likevel at trafikkportalen faller utenfor NRKs oppdrag, sier direktør Tom Thoresen.??Av hensyn til NRK selv, konkurrerende aktører og legitimiteten til lisensfinansieringen bør det være størst mulig åpenhet og forutsigbarhet omkring rammene for NRKs allmennkringkastingsoppdrag. Det er hensynet bak kravet i EØS-avtalens statsstøtteregler om at det skal være en klar og offisiell definisjon av allmennkringkastingsoppdraget.

Nå har NRK for lengst lagt opp nyhets- og informasjonstjenester som går utenpå den rene kringkastingsvirksomheten. Trafikkportalen kan sees som en del av en strategi for å møte den dagen da NRK-lisensen forsvinner. En ny ordning hvor NRK kommer inn som fast post på statsbudsjettet kan komme allerede etter neste valg hvis det blir blått fertall. Det vil legge en demper på NRKs maktfullkommenhet.

Det vil det være Stortinget og regjeringen som setter rammene og kanskje det vil vekke til live en debatt også om innhold. 240 000 mennesker (økende) på Facebook bærer bud om at lisensen er på overtid.

Roy Vega
http://www.medietilsynet.no/no/Nyheter/Nyheter/Anbefaler-ikke-trafikkportal/