Nytt

Eirik Kornmo, som kaller seg Oslos siste norske murer, har et kort og interessant innlegg i Aftenposten 17. september. Han skriver om hva som har skjedd i byggebransjen etter at norske fagarbeidere er byttet ut med ufaglærte arbeidere fra utlandet. Det som har tatt mange å å bygge opp, som f.eks HMS, er i følge Kornmo satt i full revers ute på byggeplassene.

Byggenæringen har den siste uken oppdaget at  det er et problem at nesten alle de ufaglærte de har tatt i nn i sine bedrifter, på bekostning av norske fagarbeidere, ikke har kompetanse og fagbrev.

De vil derfor at norske skattebetalere skal betale for fagopplæring til de tusenvis av ufaglærte som kommer til Norge, og som byggenæringen kynisk har utnyttet de siste ti årene.

De har selv vært den største aktøren til å presse ut norske fagarbeidere, ved heller å bruke innleid utenlandsk arbeidskraft, som også er ufaglært, enn å gi plass til norsk ungdom som ønsker å ta byggfag, få lærlingeplass og anstendig lønn.

Mitt råd til norsk ungdom er: ikke velg byggfag! Byggenæringen har nå skjønt at norsk ungdom følger med, ser hvordan reverseringen er av lønn og HMS, alle opparbeidede rettigheter er på retur. Og de må nå få til opplæring av utenlandsk arbeidskraft på statens bekostning for å dekke behovet av fagarbeidere.

Derfor spiser ingen brunost i brakka.

 

Innlegget er å lese på Aftenpostens debattsider 17. september. Det var ikke å finne på nett i skrivende stund.