Forskere ved FAFO er i en ny rapport kommet til at den norske velferdsstaten risikerer å pådra seg store permanente utgifter pga. østeuropeiske innvandrere som faller ut av arbeidsmarkedet.

Personer som får jobb idet konjunkturene er gunstige, kan plutselig bli stående på bar bakke uten tilstrekkelige språkkunnskaper til å finne nytt arbeid – deres opprinnelige jobb stilte ikke nødvendigvis krav om større ferdigheter i norsk.

Og den samme EØS-avtalen som gav dem muligheten til å skaffe seg jobb i Norge, forbyr norske myndigheter å gi dem språkopplæring, samtidig som den forbyr kutt i velferdsordningene som ikke også rammer den opprinnelige befolkningen.

Så er det bedre å gå på NAV enn å melde flytting til hjemlandet. Gevinsten ved de nye menneskene privatiseres altså, mens tapene bæres kollektivt. Det er omtrent som når man redder banker med offentlige penger, uten at de nasjonaliseres og uten at ledelsen mister sine stillinger eller bonuser.

Som en av forskerne antyder til Klassekampen, har man som på 1970-tallet stilltiende trodd at «fremmedarbeiderne» ville dra hjem:

– Det tyder på at man inntil nylig har forventet at fri flyt av arbeidskraft kun er et spørsmål for arbeidslivet. Man har sett for seg at folk forsvinner når det ikke er behov for dem. Men det gjør de ikke.

I alle fall ikke på papiret, og i alle fall ikke lenge nok til å miste retten til utbetalinger fra NAV. Slik verden fungerer nåtildags, kan den fysiske og den juridiske personen godt befinne seg på to forskjellige steder.

 

Frykter velferdsbombe

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂