I papirutgaven av Aftenposten den 30. juli (artikkelen er ikke på nett) står det en artikkel fra Washington Post over to sider: «Her tviholder de på apartheid». Journalisten beskriver en landsens bosetning ved Kleinfontein i Sør-Afrika, der det kun bor hvite (boere). «To tiår etter apartheid ble avskaffet demonstrerer denne landsyben de dype raseskiller som fremdelses engasjerer Sør-Afrika.» Det hele er illustrert med et bilde fra en skole med bare hvite barn.

Er det bare jeg som ser noen paralleller til i Oslo? Også her i byen flytter hvite nordmenn fra visse områder, trolig særlig motivert av muligheten for å få barna inn på «hvite skoler». Også her etablerer man i praksis «hvite» og «sorte» boligområder.

Dersom Aftenposten hadde vært tilstrekkelig kritisk anlagt, hadde de kanskje laget en artikkel på disse likhetene. Det er lett å kritisere boerne ved Kleinfontein, men hvor mange av Aftenpostens journalister sender ikke sine barn til «hvite skoler» og bor i «hvite bydeler». Hvor mange ønsker «de andre» tett innpå seg?

(Det er selvsagt likevel noen store forskjeller, for eksempel at det ikke finnes områder i Oslo med uttalte forbud mot at ikke-hvite andre flytter inn.)