UNICEF-rapport om kjønnslemlestelse av kvinner i VG.

 

125 millioner av verdens kvinner har vært utsatt for denne grusomme praksisen, og 30 millioner jenter står i fare for å bli omskåret det neste tiåret.

Det til tross for at de aller fleste mødre og et stort antall fedre ikke ønsker at deres døtre skal bli omskåret.

Men hvordan kan praksisen da fortsette?