Noen politifolk har snakket om virkeligheten med VG, og VG har skrevet om det de har hørt. At man ikke gjør denslags oftere? Vi hører gjerne fra noen leger og lærere også.

Hver eneste dag i sommer har Oslo-politiet løslatt kriminelle, utenlandske statsborgere som ikke har bosted eller arbeid i Norge. Politiet vet heller ikke hvem de er.

Noen er pågrepet flere ganger, andre sier rett ut at hensikten med oppholdet er kriminalitet. Fengslene er fulle, og man kan ikke utvise personer man ikke vet hvem er. Konsekvensen er at tallrike multikriminelle personer er på frifot.

On the receiving end er vanlige sakesløse personer, og da helst dem som ikke har mest ressurser til å beskytte seg selv.

Kan noen være så vennlig å sette denne uholdbare tingenes tilstand på den politiske dagsorden hvis hukommelsen mot formodning skulle strekke seg forbi ferien?

Er det mindre etisk holdbart å henvise de pågrepne til Bjørnøya eller lignende destinasjon, og i så fall hvorfor?

 

Løslater daglig kriminelle uten kjent ID