LO-økonom Stein Reegård tar til motmæle mot hyllesten, fremført av blant andre Trond Giske og Ola Borten Moe, av arbeidsinnvandring som vidundermiddel for norsk økonomi:

– De to trønderstatsrådene synes å misforstå sammenhengen mellom arbeidsinnvandring og samfunnsøkonomi. Omfanget av arbeidsinnvandringen er nå så stor at fortrengningseffekten er den mest fremtredende, sier Reegård til Dagens Næringsliv.

Man kan spørre seg hvorfor Reegård har ventet så lenge med å ta bladet fra munnen, gitt at dette fenomenet har vært statistisk påviselig en god stund – både i inn- og utland (og synlig for det blotte øye for andre enn statistikere).

Reegård nøyer seg ikke med å påpeke det opplagte:

– På kort sikt er det slik at pris- og lønnsvekst dempes av den store innvandringen, men det bedrer ikke balansen i arbeidsmarkedet utover dette. Det skyldes at innvandringen skaper et ekstra behov for arbeidskraft som gjør at det går opp i opp. Innvandrere trenger boliger, varer og tjenester som andre sier Reegård.

Han mener arbeidsinnvandringen vil føre til skjevere inntektsfordeling i Norge.

– Det blir kraftige innslag av lavlønnskonkurranse, sier LO-økonomen til Dagens Næringsliv.

Bærer den usminkede ordbruken bud om at fagbevegelsens tektoniske plater er kommet i bevegelse?

 

Dagens Næringsliv: LO-topp ut mot Giske og Borten Moe