karikatur-sueddeutsche-zeitung

En tvilsom karikaturtegning av en jøde kom på trykk nylig i Süddeutsche Zeitung. Grunnen til at en slik karikatur kommer på trykk kan man jo bare lure på. Et det et «tegn i tiden», en slags ubehagelig tilbakekomst av tidligere tider vi helst vil glemme?

Billedteksten forkynner:

Tyskland serverer. I årtier er Israel blitt forsynt med våpen, til dels gratis. Israels fiender anser landet som et grådig monster. Peter Beinart beklager at det er kommet dit hen.

Et tilsvarende bilde fra 30-tallets Tyskland, i publikasjonen Der Stuermer, nr. 47, 1937:

karikatur-der stuermer-1937

 

http://www.suedwatch.de/blog/?p=10854
http://www.welt.de/kultur/article117655895/Eine-fragwuerdige-Karikatur-im-Muenchner-Moloch.html
http://www.pi-news.net/2013/07/broder-suddeutsche-der-neue-sturmer/
(Henryk M. Broder reagerer.)