Den danske sosial- og inte­gra­sjons­min­in­s­te­ren, Karen Hæk­ke­rup (S), kre­ver et opp­gjør med sam­fun­nets etter­gi­ven­het over­for inn­vand­rer­for­eldre som ikke sør­ger for at deres barn går på sko­len og ikke hol­der dem vekk fra kri­mi­na­li­tet. Hæk­ke­rup mener at alt for mange inn­vand­rer­gut­ter vokser opp med like­gyl­dig­het til fel­les­ska­pets normer. I et inter­vju med Ber­ling­ske Tidende kom­ Hæk­ke­rup […]

Bli abonnent eller logg inn – hvis du allerede er abonnent – for å lese denne artikkelen. Pluss-artikler blir frigitt 24 timer etter publisering. Arkiverte artikler er forbeholdt abonnenter.