Nytt

En meningsmåling utført for Klassekampen viser at 6 av 10 ønsker tiggeforbud. Dermed står et flertall bak Høyre, Frp og Sps ønske om forbud.

Men regjeringen vil ikke ha forbud, de har derimot åpnet for at kommuner kan regulere tiggingen, etter tid og sted. Helt håpeløst å håndheve, svarer tillitsmann i Oslo-politiet, Sigve Bolstad.

76 av Frps velgere og 72 av Høyres vil ha forbud. Men Klassekampen oppgir ikke tallet for Arbeiderpartiets velgere. Det virker merkelig. Kun 24 prosent av SVs velgere støtter et forbud.

Rom-saken ser ut til å være en tapersak for partiene som forvarer retten til tigging. SV sentralt forsvarer tigging, mens AP går sidelengs og forsøker å skyve ansvaret over på kommunene.