I både Fremskrittspartiet og Høyre er det flertall for burka-forbud i det offentlige rom, viser en meningsmåling utført for Human Rights Service (HRS). De totalt 1.000 spurte er delt på midten i sitt syn på forbud. Det samme er folk som stemmer Arbeiderpartiet.

Debatten om bruk av ansiktstildekning har gått høyt Europa over den siste tiden, og meningsmålinger fra blant annet Italia og England viser at rundt 70 prosent av befolkningen ønsker å lovforby utstyr som burka og niqab. HRS ønsket derfor å teste stemningen i Norge, Danmark og Sverige, og resultatet for Norge er at ut fra dagens meningsmålinger som gir Høyre og FrP et flertall av mandater på Stortinget, har disse to partiene folket i ryggen for å forby ansiktstildekning i det offentlige rommet.

Sentrale resultat fra målingen Sentio har utført for HRS er:

· 74 prosent av FrPs velgere vil ha lovforbud. 21 prosent sier nei til forbud.

· 58 prosent av Høyres velgere vil ha lovforbud. 39 prosent sier nei til forbud.

· 48 prosent mot 46 prosent av Sps velgere ønsker et forbud, mens de sterkeste motstanderne av forbud finnes på ytterste røde flanke: 96 prosent av Rødts velgere vil ikke ha forbud.

· 46 prosent av Aps velgere vil ha lovforbud, mens 46 prosent ikke ønsker lovforbud.

· Menn er mer negative til ansiktstildekning enn kvinner.

· Mer enn dobbelt så mange eldre over 60 år vil ha forbud enn yngre under 30 år.

· Oslofolk er mer negative til forbud enn folk på landsbygda. 39 mot 53 prosent i Oslo sier ja til forbud, mens på landsbygda er tallene nøyaktig motsatt: 53 prosent vil ha forbud mot 39 prosent som ikke ønsker forbud.

· Av den totale gruppen på rundt 1 000 personer som ble spurt, var 45,3 prosent for et forbud, mens 48.8 prosent var mot forbud.

· I Danmark sier 37 prosent ja til et forbud, mens 56 prosent sier nei. I Sverige sier 32 prosent ja til forbud, mens 51 prosent sier nei. Forbudslinja står altså sterkest i Norge.

www.rights.no

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.