Igjen og igjen påvises det at innvandringspolitikken er i utakt med folkemeningen. I dag publiserer HRS tall som viser at 32 prosent synes dagens innvandring er passe. Dobbelt så mange, 59 prosent, vil redusere den.

Hva er det som driver polikerne? Hvorfor insisterer de på sabotere folkets vilje?

Det  er verdt å merke seg at det var spørsmål om generell innvandring, vestlig som ikke-vestlig. Selv da er det klart flertall for å bremse.

Ett av spørsmålene fra undersøkelsen Human Rights Service refererer til ble publisert i Bærekraftutvalgsrapportenspørsmålet om Norge bør legge om politikken og begrense mest mulig den ikke-vestlige innvandringen og heller prøve å hjelpe flere i deres hjemområder (75 prosent svarte ja, 17 prosent nei og 8 prosent vet ikke).

Undersøkelsen ble utført av Sentio Research i uke 26 i fjor på oppdrag fra Fremskrittspartiets Bærekraftutvalg. Den besto av et representativt utvalg på 1.000 personer over 15 år. HRS har fått tillatelse fra FrP til å publisere fra undersøkelsen.

Spesielt interessant er den jo i disse tider, når FrP/H-regjeringen, Venstre og KrF er blitt enige om en avtale på innvandringsfeltet. Hvordan stiller de ulike partienes velgere til dette spørsmålet?

Blant Høyres velgere er det et overveldende flertall som ønsker å redusere innvandringen: 70 prosent. FrP: 96 prosent. I Venstre og KrF er det omtrent like mange som vil redusere innvandringen som vil at den fortsetter på samme nivå.

Dette var noen smakebiter – HRS presenterer et vell av detaljer, for samtlige partier. Interessant lesning!

HRS: Hva sier folket om innvandringen?

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.