Nytt

Eivind Borge, en høytstående tjenestemann i Kripos, sier til Dagbladet at krisen i Europa vil gi større kriminalitetsproblemer i velstående Norge. Ikke at det vil overraske særlig mange, men det er jo ryddig at enda en myndighetsperson tar bladet fra munnen.

Man må nesten trekke litt på smilebåndet av det politietaten har klart å feste til papiret:

I Politidirektoratets omverdensanalyse fra i år skriver at rikdommen i Norge kan «tiltrekke seg utenlandske kriminelle som alene eller sammen med lokale kriminelle utnytter norsk velstand».

No shit, Sherlock.

Mer interessant er det når Kripos-mannen går i detalj;

Noe av den trenden Kripos har sett er at de kriminelle stadig blir mer profesjonelle – og mer brutale.

– Vi har sett stygge eksempler på at de angriper og raner eldre mennesker. Flere av tilfellene har vært ganske grove, og vi har sett at de har benyttet brutale metoder og stygg vold, sier Borge.

Og til den som setter sin lit til at politiet vil kunne hanskes med den varslede kriminalitetsøkningen, gir Borge klar beskjed:

Han sier at den totale utfordringen etter hvert har blitt så omfattende at det vil kreve større innsats fra statsapparatet.

– Politiet klarer ikke dette alene. Det er ingen tvil om at politiet må ta ansvar for kriminaliteten, men de sosiale problemene med den økte immigrasjonen, mengden av saker i tillegg til omfanget av oppfølging og utvisning av personer som kommer til Norge krever enorme ressurser hos politiet. Dermed vil være totalt avhengig av at etater og andre deler av forvaltningen tar tak i disse problemene, sier Borge.

Gled det inn? «Politiet klarer ikke dette alene.» Og forvaltningen må ta tak. Hvem setter til lit til at «forvaltningen tar tak»? Selve uttrykket er nesten uhørt, og gir i skrivende stund ikke flere enn tre treff på Google.

Og i mellomtiden kan vi berolige oss med den brede politiske tilslutningen til Schengen og EØS. Eller med at det vil ta minst ti år innen det blir full politidekning i Norge. Eller med at politiet ikke lenger fengsler smuglere.

 

Kripos: – For de kriminelle er Norge ei honningkrukke