Journalist Anna Lena Lodenius beskriver svensk hverdag slik den utvikler seg i innvandrertette forsteder som Tensta utenfor Stockholm.

När jag besöker Tensta centrum numera sitter männen alltid på ena sidan av fiket, och de betydligt färre kvinnorna på den andra. De flesta bär mer eller mindre täckande slöjor. Så var det inte förr. Det väcker frågan om vilket slags samhälle vi vill ha, och vart vi är på väg. Tensta blir en spegling av en allt mer segregerad värld där inte minst kvinnorna är förlorarna.

Det obegripliga är att så få tycks se detta, och att dialog med de fundamentalistiska krafter som växer sig allt starkare fortfarande kan kläs i termer av kulturmöten och dialog.

Islam är en lika mångfacetterad värld som någonsin kristendomen. Men den som lierar sig med islamister trampar på alla som vill se en reformering även av den muslimska världen. De har inte fått det lättare efter den arabiska våren.

Hun finner det påfallende at Mustafas kandidatur ble fremmet av den kristne Brodarskapsrörelsen i sosialdemokratiet.

Det är anmärkningsvärt att det är just de troende socialdemokraterna i Broderskap som gått i bräschen för dialogen med islamister. För inte skulle de väl godta en homofob kvinnoprästmotståndare om han var kristen?

Socialdemokraterna kan ikke skylde på at de ikke visste hvem Mustafa var.

Det har långtifrån saknats varningar, och dessa har även kommit inifrån partiet. S-kvinnors tidigare ledare Nalin Pekgul är kanske den som oftast väckt frågan om den växande fundamentalismen. I juni förra året skrev riksdagskvinnan Carina Hägg (S) på Newsmill i samband med att SVT:s ”Uppdrag granskning” avslöjat hur familjerådgivare i olika moskéer, bland annat Stockholmsmoskén, gett uttryck för åsikten att kvinnan ska underordna sig mannen i allt och inte polisanmäla om mannen misshandlar henne. Hon nämnde särskilt Omar Mustafa i sin artikel.

Lundin henleder oppmerksomheten på at flere liberale muslimer har trukket seg fra politisk arbeid.

Også Moderaterna og Centern har politikere som forbindes med islamisme og kontroversielle uttalelser.

Utnämningen av Omar Mustafa ska ses i ljuset av att en rad respekterade socialdemokrater med utomeuropeisk bakgrund har lämnat politiken på senare år, jag tänker förutom på Nalin Pekgul även på exempelvis tidigare riksdagsledamöterna Luciano Astudillo och Maryam Yazfandar. Kritik av hur partiet tar vara på de med erfarenhet av andra kulturer har varit ett återkommande ämne de senaste åren.

http://www.aftonbladet.se/debatt/article16594803.ab