Nytt

NRK Hedmark og Oppland retter prisverdig oppmerksomheten mot kombinasjonen pillerus og bilkjøring. Det er altfor mange som kjører etter å ha tatt såkalte trekantmedisiner, og er man på veien, kan man risikere å møte i gjennomsnitt én farlig medikamentpåvirket sjåfør pr. mil.

Om man ser på tallene, er det imidlertid lett å tenke at saken dreier seg om mye mer enn trafikksikkerhet.

Ferske tall fra reseptregisteret til Folkehelseinstituttet viser at ca. 900.000 nordmenn brukte såkalt trekantmedisin i fjor.

Omsetningen av slik medisin var på 700 millioner kroner.

Trekantmedisin vil grovt sett si smertestillende medisin, sovemidler og beroligende midler som alle har varseltrekant på pakken.

Tatt i betraktning det store svarte markedet for medikamenter i vår globaliserte kommunikasjonshverdag, er det nokså opplagt at det hives innpå store mengder valium, rohypnol, stesolid etc. i Norges land.

Hvis man videre tenker over den stadig mer hyppige medisineringen av unge med ADHD-diagnose og den utbredte bruken av antidepressiva og psykofarmaka i sin alminnelighet som ikke nødvendigvis er trafikkfarlige, må man nesten spørre seg om det går en smule på stumpene med nordmenns psykiske helse.

Er det ikke all verdens opplevelse av sammenheng og koherens i den vidunderlige nye tilværelsen?

 

«Halve Norge» på «trekant-medisin»