Nytt

Aftenpostens Per Anders Johansen har høyst fortjenstfullt fått direktør i Skattedirektoratet Jan Christian Sandberg i tale om temaet folkeregistrering. Og det som er kommet på bordet, er minst like oppsiktsvekkende som det bekymringsmeldingene tydet på.

I de siste årene har Folkeregisteret registrert 220.000 nye personer hvert år, hvorav 60.000 kommer fra fødestuene og 160.000 kommer fra utlandet – 80.000 permanent og 80.000 midlertidig. Systemet er ikke dimensjonert for så store oppgaver, og Sandberg bekrefter det mange har antydet:

Det er heller ingen tvil om at ID-juks er et svært stort problem.

Got that? Svært stort problem. Ingen tvil. Måtte sjefer i andre offentlige etater lære av Sandbergs eksempel.

80.000 pr. år på midlertidig opphold er overraskende høyt. Men med tanke på at det vil være meget enkelt å skaffe seg flere identiteter, er antallet fysiske personer trolig en del lavere. Haken er naturligvis at en forføyning kanskje blir ilagt en identitet som dens fysiske opphavsperson kan slutte å bruke.

Vi har altså ikke peiling på hvem som kommer til landet, og hvis hvem-han-nå-enn-er blir grepet for noe, lar det seg ikke nødvendigvis gjøre å få vedkommende tildelt sanksjoner heller.

Det er i grunnen ganske godt jobbet. Men da vet i det minste allmennheten det som de kriminelle har visst en stund. En sannhet er som kjent ikke etablert før den står i The Times (eller tilsvarende).

 

Folkeregisteret knaker etter befolkningseksplosjon (Overraskende friskt språk i desken, men er hovedproblemet at det knaker i et register?)