Nytt

En gruppe liberale muslimer står i spissen for en islam-kritisk konferanse i Berlin 10.-12. mai.

Den er et svar på den offisielle konferansen som den tyske regjering inviterte til, som var med offisielle muslimske representanter. Denne dialogen har klare begrensninger.

I stedet har liberale muslimer tatt et initiativ for å vise at muslimer ikke trenger være en trussel, men kan være en berikelse for et pluralistisk samfunn. Man markerer at det åpne samfunn er truet både av et patriarkalsk islam og fiendebilder som vokser frem på europeisk side.

Konferansen støttes av Giordano Bruno-stiftelsen. Programmet kan leses her. Dessverre foregår alle foredrag på tysk. Document.no vil forsøke å delta.

Snaphanen har foretatt en oversettelse av noe av bakgrunnen:

 

 

Under mottoet “selvbestemmelse i stedet for gruppetvang” vil Hamed Abdel-Samad, Mina Ahadi, Lale Akgun, Kelek, Hartmut Krauss, Michael Schmidt-Salomon, Arzu Toker og Ali Utlu forklare, hvorfor den nødvendige kritik af politisk islam autoritære, uliberale normer ikke skal forveksles med en fremmedfjendtlighed og anti-islamisme.

Der er sket en masse siden sidste møde. Tænk blot på “den arabiske revolution”, Sarrazin- debatten eller i Salafistbevægelses fremmarch i Tyskland. Desværre er fronterne i debatten blevet trukket hårdere op i de senere år: Mens kritikken af den politisk islams patriarkalske herrefolkskultur er taget til, er en farlig antiislamisme også. Den Islamkritiske Konference ville behandle misopfattelser og de afledte fjendebilleder. [..]

Dermed kan et Sarrazinsk ræsonnement undgås, den fordom, at demokratietunderskud udelukkende findes hos folk med indvandrerbaggrund. Ja, det underskud findes oftere blandt de muslimer, der følger Koranens lære ukritisk og oplyst, men liberale muslimer er ikke en trussel, men et aktiv for det åbne samfund.

På den første Islamkritske Konference i 2008 i Köln, kom især ikke-religiøse islamkritikere og eks-muslimer til orde, skal i 2013 også liberale muslimer finde stærkere gehør, for hvis vi skal imødegå dobbelttruslen fra politisk islam og chauvinisme, har vi brug for en bred alliance af sækulære og liberalt-religiøse kræfter. Arrangørerne af den “Anden Islamkritiske Konference” opfordrer alle interesserede parter til at deltage i denne vigtige debat om fremtiden for vores samfund. Kritische Islamkonferenz 2013Kritische Islamkonferenz 2013. (Snaphanens oversættelse)