Nytt

1970-tallets italienske politiske klasse hadde sine store og alvorlige feil, men så talentløse var de ikke at de lot landet være uten regjering i en krisesituasjon. Kommunistene kunne f.eks. om nødvendig gi tillitsvotum til en regjering av kristelig-demokrater.

Situasjonen for Italia er ikke noe mindre alvorlig i dag enn på 1970-tallet, men over en måned etter valget er landet fortsatt uten utsikter til noen regjering, da de største partienes posisjoner er like urokkelige som før, dette mens problemene en ny regjering må ta fatt i vokser som følge av den politiske uforsonligheten.

Italienerne har altså klart å ende opp med politikere som hater hverandre mer enn de elsker Italia.

I tredje kapittel av 1. Kongebok fortelles historien om to kvinner i samme hus som begge hevdet å være moren til et levendefødt spedbarn. Begge hadde satt barn til verden omtrent samtidig, men det ene døde. De to kvinnene trådte frem for kong Salomo, som løste konflikten på denne måten:

Hent et sverd til meg!» sa kongen. De brakte et sverd til kongen, og han sa: «Hugg det levende barnet i to og gi hver av dem en halvpart.» Da flammet kjærligheten opp i henne som var mor til det levende barnet, og hun sa: «Vær så snill, min herre! Gi henne den gutten som lever, og drep ham ikke!» Men den andre sa: «Barnet skal verken være ditt eller mitt! Del det i to!» Da tok kongen til orde og sa: «Gi den første kvinnen det levende barnet, og drep det ikke! Hun er moren.»

Så langt må man konstatere at det ikke finnes salomonisk visdom i Italias parlament. Spørsmålet som ubønnhørlig presser seg frem, er hvor mange av parlamentarikerne som overhodet har hørt om Salomo.