Kommentar

FNs kvinnekommisjons erklæring om vold i hjemmet har fått Det muslimske brorskap i Egypt til å se rødt. Det er en talende konfrontasjon. Den bringer en konflikt frem i lyset som mange ønsker å skyve bort.

I helgen vedtok SVs landsmøte ja til hijab i politi og rettsvesen. SV tror virkeligheten er noe man kan vedta.

Avisene – Aftenposten og Dagbladets Jan Erik Smilden, skriver om Brorskapets voldsomme reaksjon, men uten å tørre å ta den helt ut.

Vi har lenge ventet på at universelle menneskerettigheter skulle kollidere med en Koran-basert forståelse, dvs. sharia. Det ser den ut til å gjøre nå som Brorskapet har kommet til makten i Egypt. Brorskapets voldsomme protest sier noe om hvilke holdninger og verdier som driver islamistene. De oppfatter kvinnefrigjøring og rettigheter for homofile som den verste provokasjon.

Ved siden av ytringsfrihet er det rundt kvinners status det er frontalkollisjon mellom islamistene og en moderne verden. Dette er en kamp de ikke akter å tape. De ser ut til å forstå instinktivt at hvis de godtar at kvinner likestilles, blir de erobret innenfra. Har verden råd til å overse denne utfordringen?

Brorskapet har lagt ut en liste på 10 punkter som forteller hva islamistene mener om kvinnens posisjon. Alle kvinner i Vesten bør lese dem for å forstå hva de står overfor. Islamistene har vært flinke til å snakke vestlige motparter etter munnen. Her står de frem med et usmiket kvinnesyn og det er ikke mulig å misforstå eller bortforklare. Brorskapet beskriver den oppløsning av samfunnet som vil finne sted hvis kvinner likestilles  med mannen.

 

1) Kvinner vil få seksuell frihet, og rett til å bestemme sitt eget kjønn og kjønnet på sin partner (friheten til å ha et normalt eller homoseksuelt forhold), samtidig som at gjennomsnittsalderen på ekteskapsinngåelse vil øke.

2) Tenåringer vil gå til anskaffelse av prevensjonsmidler, og motta opplæring i bruken av disse, det vil bli en legalisering av abort for å fjerne uønskede graviditeter, og alt dette i seksual- og reproduktivitetens navn.

3) «Utenomekteskapelige kvinner» og «illegitime sønner» fra utenomekteskapelige forhold vil få samme rettigheter som andre.

4) Homoseksuelle vil få like rettigheter som andre, og man vil beskytte og respektere prostituerte.

5) Kvinner vil få rett til å gå til rettslige skritt mot ektemannen og beskylde ham for voldtekt eller seksuell trakkasering, som igjen vil forplikte myndighetene til å beskjeftige seg med å straffe ektemenn, på samme måte som for voldtekt eller seksuell trakkasering mot fremmede.

6) Like rettigheter til arv for både menn og kvinner.

7) Man vil erstatte «formynderskap» med «partnerskap», og dele rollene likt mellom mann og kvinne i hjemmet, på områder som økonomi, barnepass og husarbeid.

8) Full likhet i ekteskapslovgivningen, som for eksempel vil tillate muslimske kvinner å gifte seg med ikke-muslimske menn, og opphevelse av polygami (flerkoneri), opphevelse av medgift og opphevelse av at menn tar seg av familiens økonomi.

9) Overføre myndigheten til å begå skilsmisse fra ektemannen til dommere, og lik deling av formue og eiendom etter skilsmisse.

10) Avlyse nødvendigheten av ektemannens samtykke i saker som: reising, jobbing eller bruk av prevensjonsmidler.

Brorskapet og salafistene, som er enda mer konservative, fikk 75 prosent av stemmene ved det første parlamentsvalget i Egypt etter revolusjonen.

Dette statement om kvinners plass sier mye om hvilke intensjoner Brorskapet har, det sier noe om hva deres program er: de ønsker en islamisering av samfunnet, og noe annet er utenkelig. Det finnes ikke noen kompromissmulighet, ingen utstrakt hånd.

Denne kategoriske avvisning av et moderne kvinnesyn, og ditto syn på homofile og prostituerte, bekrefter det mange kritikere sier: at et shariabasert samfunn ikke er forenlig med sant demokrati.

Brorskapets skarpe avvisning av FNs kvinnekommisjon er en ubehagelig avsløring for alle som ønsket å glatte over, og gi inntrykk av at regimet i Egypt lar seg forbedre og påvirke.

FN og internasjonale fora kan bli arena for en hard kamp om kvinners rettigheter. FNs menneskerettsråd er en vits. Vil vestlige land og andre moderne stater våge å stå opp for de verdier de hevder å stå for?

 

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/10-grunner-til-at-kvinners-rettigheter-ikke-bor-utvides-7148069.html#.UUb2LFucEnU