Et internasjonalt analyseinstitutt anslår at det reelle beløpet NAV svindles for årlig, ligger rundt 10 milliarder kroner. Og det er et beskjedent anslag.

NAV avdekket i fjor svindel og bedrag med trygdeytelser og overføringer på 210 millioner kroner. Det er spriket mellom dette tallet og anslaget fra selskapet SAS Institute som er mest urovekkende. NAV har ikke peiling på hva som foregår.

Dette er langt ifra et overdrevet anslag. Nav har et forklaringsproblem når de bare avdekker 210 svindelmillioner i fjor, sier Simen Pedersen i SAS Institute.

NAV anslo selv hva det reelle svindelbeløpet kan være. Men også det ligger langt fra estimatene til SAS Institute.

Seksjonssjef i Nav, Magne Fladby, viser til at NAV tidligere har anslått feilutbetalinger på opp mot 1,5 milliarder kroner i 2011.

Selve pengebløpet på 10 milliarder kroner er høyt. Men hvis NAV-etaten, som i alt disponerer 300 milliarder av statsbudsjettet, ikke en gang har verktøy for å kartlegge omfanget av svindelen, er systemet ute av kontroll.

Nylig ble det avdekket at en 36 år gammel vietnamesisk kvinne hadde drevet storstilt skatterådgivning for å få ned skatten. Hun har gitt tips om fradrag som i snitt ga et fradrag på 70.000 kroner. Ryktet har spredt seg i innvandrermiljøer, og saken minner om drosjesvindelen i Oslo, der staten ble svindlet for 650 millioner kroner i skatt og rundt 100 millioner i bostøtte og andre trygder. Denne saken er foreløpig på 240 millioner i tapte skatteinntekter. Er det toppen av isfjellet?

Saken  reiser spørsmålet om lojaliteten til nye borgere. Har man den oppfattelsen at den norske stats lommer er så dype at det ikke spiller noen rolle om man forsyner seg? Eller ligger det en likegyldighet til det norske fellesskapet i bunnen – det er ikke deres stat eller samfunn … Dette er de mest alvorlige spørsmålene og de mest ubehagelige å stille.

 

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10114089