Høye olje- og gasspriser gjorde at staten tok inn drøyt 320 milliarder kroner mer i petroleumsskatt i fjor enn i 2020.

Mens petroleumsskatten endte i minus for to år siden, ga den i fjor en inntekt på 299,2 milliarder, kroner, opplyser Skatteetaten i en pressemelding.

– Årsaken til den store økningen er i hovedsak høyere oljepriser og de svært høye gassprisene i andre halvdel av 2021, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

22 olje og gasselskaper betalte drøyt 308 milliarder i petroleumsskatt i 2021. 23 andre selskaper endte med negativ skatt. Dette er skatteverdien av underskudd, letekostnader eller ubenyttet friinntekt – eller en kombinasjon av disse. Det var ett selskap som gikk i null.

I tillegg til vanlig selskapsskatt på 22 prosent betaler disse selskapene en særskatt på 56 prosent, slik at den samlede marginalskatten blir på 78 prosent.

Midlertidige regler for 2020 og 2021 førte til at selskapene kunne fremskynde fradraget for investeringene. Det vil i all hovedsak bli tatt igjen i form av høyere skatt i påfølgende år, skriver Skatteetaten.

– Petroleumsskatten for 2022 ventes å bli på over 872 milliarder kroner. Det vil bli gjort en ny revisjon i januar basert på oppdaterte anslag fra selskapene, sier Funnemark.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.