Sakset/Fra hofta

Det hersker forvirring om hva som skjer politisk i Italias nyvalgte parlament. Sonderinger skjer utvilsomt mellom partilederne og republikkens president Giorgio Napolitano, og partiene seg i mellom, uten at det hittil har resultert i noen erklærte regjeringsalternativer.

Beppe Grillos femstjernersbevegelse befinner seg uansett i en nøkkelrolle, gitt at en storkoalisjon mellom høyre- og venstresiden ville være bortimot naturstridig. Venstresidens leder Pier Luigi Bersani har da også signalisert at han avventer et utspill fra Grillo, noe komikeren hurtig avfeide med sedvanlig forakt for invitasjonens opphav («en død mann som snakker»).

Denne uavklarte situasjonen har avstedkommet noe helt nytt i italiensk politikk, nemlig en åpen, ærlig og offentlig diskusjon om hva et parti i en nøkkelposisjon bør gjøre. Grillos bevegelse er nemlig ikke er parti som alle andre. Blant deres hjertesaker er større transparens, fremfor alt gjennom økt bruk av nettet i styre og stell, og deres egne strategiske diskusjoner etter valget er ikke noe unntak.

Titusenvis av bevegelsens medlemmer og sympatisører deltar derfor i øyeblikket i diskusjonen på nettet om hva man nå bør gjøre, og det er svært mange som inntar en mer forsonlig og konstruktiv holdning til Bersani enn hva Grillo gjør. Noen anklager ham sågar for å være arrogant. Det er ikke stemning for nyvalg, slik en Grillo med blod på tann ønsker, da mange frykter at Berlusconi ville gjøre det enda bedre ved en eventuell neste korsvei. Mange mener at man må søke å få gjennomslag for konkrete saker, og ikke bare begrense seg til å være tilskuere og be den gamle politiske klassen om å dra dit pepper’n gror.

La Stampa skriver at det er blitt lansert et forslag om å marsjere ut av parlamentet idet Bersani måtte be om tillitsvotum, altså i praksis avstå fra å stemme. På den måten ville ikke Bersani trenge støtte fra andre enn Monti under avstemningen. Det hele under forutsetning av at femstjernersbevegelsen får lovnader på forhånd om politisk gjennomslag for bestemte saker hos den nye regjeringen. Forslaget har høstet bifall fra 45.000 personer.

Det er noe ganske unikt i verdens politiske historie at regjeringsforhandlinger i et stort og viktig land nærmest avgjøres av vanlige menn og kvinner i en bloggdiskusjon. Det skal bli særdeles interessant å se hva som kommer ut av det hele.

 

I dubbi della base sul no di Grillo:
“Non possiamo restare spettatori”