Et panel oppnevnt av EU-kommisjonen opp­ford­rer inn­sten­dig til stram­mere regu­le­ring av nasjo­nale medier. Pane­let har konkludert med at det er på tide å intro­du­sere nye reg­ler for å kon­trol­lere pressen, og fore­slår blant annet å gi EU-byråkrater i Brus­sel kon­trollen over stat­lige, nasjo­nale til­syns­or­gan for pres­sen og makt til å utstede bøter og fjerne journalistisk […]

Bli abonnent eller logg inn – hvis du allerede er abonnent – for å lese denne artikkelen. Pluss-artikler blir frigitt 24 timer etter publisering. Arkiverte artikler er forbeholdt abonnenter.